Romány

 • Alianor
 • King of Deathtown
Stylromantika
Datum publikace14. 9. 2023
Počet zobrazení2362×
Hodnocení4.74
Počet komentářů3

Ten moment byl důvěrnější a intimnější, než očekával. Zvláštně komický, ale jiným způsobem než běžně. Z těla schovaného za mléčným sklem toho skutečně moc neměl, ale už jen to, že je nedělilo nic dalšího, donutilo jeho srdce bít o něco rychleji. Krev v jeho žilách zdála se o pár stupňů žhavější. Tušil, že David to má stejně. Otevřel čtečku a začal číst. „Do pr… Co to má znamenat?" zařval David přes hučení vody, když uslyšel známý hlas téměř recitující desátou kapitolu Malého prince. „Valento! Okamžitě odtud vypadni."

 • King of Deathtown
 • Alianor
Stylromantika
Datum publikace7. 9. 2023
Počet zobrazení2379×
Hodnocení4.62
Počet komentářů12

Jenže David večer cítil jeho bušící srdce. Syd ho chtěl úplně stejně jako on jeho. Ale přece ten kluk musel být soudný! Musel chápat, že tohle, o co se snaží, není proveditelné. Možná ho chce jen jako další zářez na pažbě, jednou a dost. David si byl ale jistý, že jejich společná noc by jeho touhu ještě prohloubila. Nechtěl by se jeho těla už vzdát, byl by daleko víc v propasti svých tužeb, které už teď sotva ovládal. Sakra! Kolik mu bylo let? Nikdy předtím nic podobného nezažil a nepočítal s takovou chemickou smrští, která jej ovládala vždycky, když byl Syd nadohled.

 • Alianor
 • King of Deathtown
Stylromantika
Datum publikace31. 8. 2023
Počet zobrazení2383×
Hodnocení4.58
Počet komentářů5

Roztřesenýma rukama mu sundal helmu, v rychlosti jej nadzvedl a nešikovně mu z tváří a očí setřel krev, aby se zadíval do ledových studánek. Potřeboval zjistit, jestli byl jejich majitel stále ještě při vědomí. Možná tvrdil, že ovládá základy první pomoci, a možná si to i myslel. Co myslel, on tomu pevně věřil. Ale pravda byla taková, že přestože by si to nepřipustil, cítil se ztracený a neschopný udělat cokoli, co by mohlo pomoct. Jen tam seděl a vnímal, jak se mu jeho přítel ztrácí pod rukama. „Neumírej, pitomče," promluvil na něj opět a neznatelně s ním zatřásl.

 • Alianor
 • King of Deathtown
Stylromantika
Datum publikace24. 8. 2023
Počet zobrazení2346×
Hodnocení4.58
Počet komentářů7

Teď Davida potřeboval. Snad do postele, snad proto, aby se dostal do dalšího ročníku, ale spící démon se mohl probudit. Možná, že ani nespal, možná tu byl s nimi celou dobu, jen ho ten manipulátor uměl dobře maskovat a skrývat. Byla jen otázka času, kdy se mu David znelíbí a vytáhne na něj všechnu špínu, kterou stihl za tento pobyt nasbírat. I s tím, co teď věděl, by mu mohl udělat ze života peklo, natožpak, kdyby se s ním David opravdu vyspal. I tak by měl mnoho svědků jejich vzájemných nevinných intimností, počínaje nestandardním množstvím času, který spolu trávili, konče důvěrným sezením na pláži, kdy se o sebe opírali zády. S tou myšlenkou, co všechno by na něj mohl vytáhnout, se mu udělalo špatně.

 • King of Deathtown
 • Alianor
Stylromantika
Datum publikace17. 8. 2023
Počet zobrazení2393×
Hodnocení4.69
Počet komentářů5

„Je docela pochopitelné, že jsem si nebyl jist tvým postojem k tomu dotýkat se těla svého učitele češtiny. Nechtěl jsem tě uvést do rozpaků," ušklíbl se David. „Taky to byla úplně jiná situace. Včera nebyla moje záda v ohrožení té pekelné hvězdy a sedět ve stínu rozhodně nemíním. Mám slunce poměrně v lásce, narodil jsem se v létě, tak je nejspíš přirozené, že ho vyhledávám. Pokud ti to ale vadí, půjdu požádat tu milou paní, která nás propaluje pohledem. Jistě mi tu laskavost neodmítne, co říkáš?" Jeho tvář zvážněla, zmlkl a užíval si horkých šikovných prstů, které nejen roztíraly krém, ale také hnětly a uvolňovaly svaly. Bylo to tak příjemné, že málem předl jako kočka.

 • King of Deathtown
 • Alianor
Stylromantika
Datum publikace10. 8. 2023
Počet zobrazení2395×
Hodnocení4.68
Počet komentářů4

Ignoroval nataženou ruku a sám se rozhlédl kolem, všímaje si větví stromu nad sebou. Jedné se zachytil, v ten moment teprve natahuje ruku směrem k Davidovi. Jenže s jedním přece jen nepočítal. Většinu své váhy svěřil zdánlivě pevnému stromu, nevšímaje si bahna pod sebou, nohy mu podklouzly a větev samotná zlověstně zapraskala. V přítmí, které kolem panovalo, si nevšiml, jak byl strom starý. To byla chyba. A on si to uvědomil zhruba v momentě, kdy se rukama napřed zanořil do studené vody a bahna. Zalapal po dechu, snaže se spěšně si uvědomit, co přesně se stalo. Byl to jeden z naprostého minima momentů, kdy ho něco skutečně překvapilo. David se rozesmál z plných plic.

 • King of Deathtown
 • Alianor
Stylromantika
Datum publikace3. 8. 2023
Počet zobrazení2375×
Hodnocení4.68
Počet komentářů2

Jeho tvář na moment zmrzla, v hlavě se mu znovu přehrála všechna slova a vrátily se všechny myšlenky. A on před sebou viděl čistou pravdu, odhozenou zbroj stupidních pocitů a snahy hrát si na hrdinu. David mu vlastním způsobem ukázal tu nejčistší formu vlastní povahy, ale rozhodně u toho pomyslně neklečel. Doplnil Sydovy úvahy, odkryl svůj skutečný záměr, skutečnou otázku proč. Bylo to jako přijetí nevyslovené výzvy. Kde končily hloupé hry stupidního stáda, začínala fascinující cesta. A Syd se v ten moment rozesmál.

 • King of Deathtown
 • Alianor
Stylromantika
Datum publikace27. 7. 2023
Počet zobrazení2354×
Hodnocení4.54
Počet komentářů6

„Ahoj," odtušil pohotově. Zajímalo ho, nakolik si jeho profesor pamatuje předchozí noc a jestli si bude stejně ochotný tykat. Nebyla pravda, že by se vyloženě chtěl hádat, to on nikdy neměl zapotřebí. Rád lidi vyváděl z míry a rád je testoval, to, že se u toho povětšinou naštvali, už bylo způsobeno jejich vlastními reakcemi, způsoby a hloupostí. On byl nad věcí. Davidův pohled ztvrdl a zatnul zuby. Bylo pravděpodobné, že si nejspíš hezky povykládali.

 • Alianor
 • King of Deathtown
Stylromantika
Datum publikace20. 7. 2023
Počet zobrazení2332×
Hodnocení4.58
Počet komentářů2

„Já se za svou orientaci nestydím, já nenávidím to, jak se na ni dívají ostatní. Vnímám, jak ji mnozí z toho stáda odsuzují natolik, že dokáží ublížit na celý život. Vážně chceš vědět, proč ji skrývám stejně jako své tetování? Má to totiž souvislost," zavřel oči a tím zadržel slzy, které se mu tlačily ven. Možná by se měl vyzpovídat, měl by vypustit z úst démona, který ho strašil už skoro patnáct let.

 • Alianor
 • King of Deathtown
Stylromantika
Datum publikace13. 7. 2023
Počet zobrazení2366×
Hodnocení4.53
Počet komentářů2

„Dobrý den, Syde," řekl unaveně David. Den před tím strávili s Viktorem celý den na Havraní skále a večer se stihli nepříjemně pohádat. Dost špatně spal, jestli vůbec, a teď mu do cesty vstoupil tento ignorant, který ani neumí otevřít ústa a pozdravit. Jindy by to přešel a nemínil by se zase dohadovat a poslouchat jeho nesmyslné propočty nějakého perpetuum mobile, ale dnes ho rozhodila kdejaká maličkost. Syd jen stál, vařil si polívku a okázale ho ignoroval. David vzal svůj hrnek a otočil se na něj. „My už jsme došli tak daleko, že se nebudeme zdravit? Slušně vychovaní lidé pozdraví, když potkají někoho známého."

 • Alianor
 • King of Deathtown
Stylromantika
Datum publikace6. 7. 2023
Počet zobrazení2424×
Hodnocení4.55
Počet komentářů4

Kde všude ten člověk byl? On ho snad pronásledoval! Jejich oči se prolnuly, ještě předtím si však mohl všimnout zvláštní emoce schované za pohledem, který muž věnoval onomu „Viktorovi". Dát si jedna a jedna dohromady pro Syda nikdy nebylo nic těžkého. Žádný normální člověk by se nikdy dobrovolně, sám a bez záměru něčemu uniknout nevydal do podobné galerie umění, čemuž odpovídala i mizerná návštěvnost, a přestože jejich češtinář rozhodně normální nebyl, tohle už bylo moc i na něj.

 • Bamira
Styltvrďárna
Datum publikace3. 7. 2023
Počet zobrazení2400×
Hodnocení4.51
Počet komentářů6

„To toho moc nevydržíte, a to jsme ani pořádně nezačali.“ Podíval jsem se do skříňky na jejich vybavení. Našel jsem tam různě velké klipsy krokodýlky. Svalovcům jsem naznačil, aby je nabrali zespoda na varlata. S radostí jim je festovně prošvihali. Karlosovi bez přestání už tekly slzy. Na bradavky jim kluci nasadili malé ostré zubaté elektro klipsy. Karlos se pochcal. „Neboj, za chvilku se i posereš. Varoval jsem vás. Nebojte, nezapomněl jsem, co jsem slíbil. Nakonec dostanete i dezert, sežerete vlastní koule.“ Úmyslně jsem jim to řekl, aby na to po celou dobu mysleli, a tak se stupňoval jejich strach. „Nestrpím, aby někdo ubližoval mým blízkým, nebo i jiným hloupým dětem, obzvlášť takový pochcaný kripl jako ty.“

 • Alianor
 • King of Deathtown
Stylromantika
Datum publikace29. 6. 2023
Počet zobrazení3350×
Hodnocení4.54
Počet komentářů3

Inkoustově černá linka ležaté osmičky svítila do tmy, zobrazujíc tak cosi věčného, co nešlo zachytit pár hloupými slovy vyřčenými jednoho teplého léta na kraji Máchova jezera. Cosi, co se tehdy teprve zrodilo, a přesto rozhodně nekončilo, cosi, co symbolizovalo dlouhé dny a ještě delší noci, nevyřčená slova a utrpení, ale taky zvonivý smích a hřejivý úsměv rozsvěcující noc. Jedna jeho strana se možná zdála až příliš zachmuřená, a hned nato, po bližším přezkoumání, příliš energická. Symbolizovala dlouhé slovní hry, těžké rány a nezvladatelnou povahu, kterou vyvažovalo cosi možná až příliš křehkého, pečlivě schovaného a zamčeného na tisíce západů. Druhá pak obnášela věcně uvažující a nesmlouvavý pohled na svět, který byl však omámen ledovostí modrých očí a stahován do podsvětí, kde převládala touha po věcech zapovězených. Snad spolu nebyly kompatibilní, snad byly až moc odlišné – a přesto se obě strany protínaly, jak už to tak bývá, křížily se a vytvářely cosi nebezpečného a věčného. Dvě sluneční znamení, vodní a ohnivé. Jednomu vládne Slunce, druhému pak vzdálené Pluto. V jednom planou denní síly, druhý je pak pod ochranou nočních hvězd a luny. Jsou jako černá a bílá, přesto spolu dokáží vytvořit jin-jang a dokonale vyplnit kruh. Vítejte ve světě, v němž je příliš mnoho náhod, pálícího slunce, romantismu, matematiky, knih a skal. #MÝDLOVÁ OPERA #KLIŠÉ #VZTAH - UČITEL/ŽÁK

 • Bamira
Stylromantika
Datum publikace19. 6. 2023
Počet zobrazení1680×
Hodnocení4.36
Počet komentářů2

Śik, śik, śikuľa,
ośikala kovaľa.
Kovaľ za ňu s mlatkom,
ona śikla zadkom.

 • Bamira
Stylromantika
Datum publikace12. 6. 2023
Počet zobrazení1728×
Hodnocení4.53
Počet komentářů1

Přehoupl jsem se do bublinkami vířící lázně. Sevřel jsem jej do náruče a toužebně políbil. Pokračoval jsem v prozkoumávání těla krásného Michela. Jeho tělo s lehce vyrýsovanými svaly, bez chloupků, jen trochu jemně zarostlý v klíně, a i tam decentně upravený zastřižením. Byl tak odlišný od… To mi stále poleze do hlavy? Budu každého teď srovnávat s ním, nezbavím se ho. Je to k zbláznění.

 • Bamira
Stylromantika
Datum publikace5. 6. 2023
Počet zobrazení1716×
Hodnocení4.31
Počet komentářů1

Vykročil jsem k výtahu. Uchopil mou ruku, jako bych dostal zásah elektrickým proudem, srdce mi zjihlo, ale tvářil jsem se přísně. Šlehl jsem po něm svým vzteklým pohledem, vztekal jsem se, že je takový ňouma, co neumí ani promluvit. „Nedotýkej se mne! Štítím se tě!“ „Miluji tě!“ „Také tě miluji, ale včera jsi to vše krásné mezi námi pohřbil.“

 • Bamira
Stylromantika
Datum publikace29. 5. 2023
Počet zobrazení1737×
Hodnocení4.42
Počet komentářů9

„Tak ten Karlos se mi minule montoval do přítele, stále mu dělal nějaké návrhy a on byl z toho několik dní špatný. Tak vás varuji oba dva, jestli se na něj jen podívá, tak mu utrhnu koule, nacpu mu je do krku, skopu ho do kulata a pak ho hodím sviním.“

 • Bamira
Stylromantika
Datum publikace15. 5. 2023
Počet zobrazení1734×
Hodnocení3.95
Počet komentářů16

Vrátili jsme se k Andrého pokoji, psycholog vešel dovnitř a odvedl strýce, ukázal mi, abych vešel. „Ahoj, lásko! Jsi v pořádku…? Dostanu pusu od krásného, milého, kouzelného sexy chlapa, kterého miluji nade vše na světě…? Mohu jej políbit já?“ Mlčel, vzal jsem mu dlaň do svých, neodtáhl ji, pokrok. Políbil jsem mu ji a mé slzy mu ji zkropily. Slíbal jsem je. „Řekl ti komisař, co se stalo a kolik kluků se pohřešuje?“ Zavrtěl hlavou.

 • Bamira
Stylromantika
Datum publikace8. 5. 2023
Počet zobrazení1756×
Hodnocení4.02
Počet komentářů3

„Miluji tě!“ slyšel jsem známý milý hlas. Bál jsem se otevřít oči. Hlavou mi proletěl celý večer. Tlačily se mi slzy do očí. Miluji jej, přestože nesmím. „Miluji tě, André!“ tekly mi slzy. André mi je slíbával z tváře. „Nebreč!“ „André, za pár dnů odjedu, co bude pak?“ 

 • Bamira
Stylromantika
Datum publikace1. 5. 2023
Počet zobrazení1770×
Hodnocení4.04
Počet komentářů22

Přivinul jsem se k Andrému a dal mu hlubokou pusu. Líbal jsem jeho tváře a přivinul je ke své. Zase se mi tam dralo to zakázané „Miluji tě!“. Ne, nemohu, budu litovat, ale tak to bude nejlíp. Vyhrkly mi slzy. „Proč brečíš, vždyť to bylo nádherné. Děkuji ti, jsi…,“ nenacházel slova. „Já vím, ty také, proto brečím.“ Nechtěl jsem mluvit, naše ústa se spojila v ten nejdelší polibek a mně neustále tekly slzy. Setrvali jsme v objetí a vstřebávali prožité štěstí.

 • mišo64
 • black
Stylromantika
Datum publikace30. 4. 2023
Počet zobrazení1174×
Hodnocení4.40
Počet komentářů23

Čítam tie zápisy, sú strohé, krátke. Často o žalúdočných problémoch. Kde tu sa objaví aj spomienka na incident, kde sa snažil ochrániť 13-ročného chlapca pred Stanom Hojstričom a nakoniec ho obvinili, že to on bol útočník. Ani jedna jediná zmienka o mne. Až mi to začínalo byť ľúto. Neskutočne ľúto. Na násilníkov si spomenie a na mňa nie. Ja, ktorý ho stále milujem. Milujem ho doslova a do písmena až po hrob. O mne ani jedna zmienka, ani jedno písmenko, ani čiarka. Plačem.

 • Bamira
Stylromantika
Datum publikace24. 4. 2023
Počet zobrazení1852×
Hodnocení4.22
Počet komentářů8

Pierre nám sám přinesl koňaky, přátelsky se pozdravili. „Omlouvám se, s Pierrem jsme přátelé a vy jste mi sympatický také, nemohli bychom si tykat? Máme k tomu dobrý koňak,“ všichni tři jsme se už culili a on přikývl. Napřáhl ruku. „Éric.“ Podal jsem mu ruku, pevně jsme si je stiskli, druhou rukou jsem jej plácl přes zadek a dal mu pusu na tvář. Byl tak zaskočen, že skoro nedýchal.

 • mišo64
 • black
Stylromantika
Datum publikace23. 4. 2023
Počet zobrazení773×
Hodnocení4.72
Počet komentářů16

“Mirko myslí, že či sme si tam my dvaja…,” vysvetľuje mu Andrej. “Neboj sa, nevrzli sme si tam, ja som na baby, ale Andrej je skvelý chalan, aj keď je gay,“ uisťuje ma Sveťo. Zazvoní mu mobil a povie, kde je. Už som pokojnejší. Sveťo vyzvedá od Andreja, čo robí. Môj chlap sa prizná, že pomocného robotníka na stavbe. Sveťa zaujíma, koľko zarobí, a keď mu Andrej povie sumu, sa len zasmeje. “Vyser sa na takú robotu, u mňa dostaneš okamžite päťkrát viac, a keď sa osvedčíš, môže to byť aj desaťnásobok,” ponúka mu prácu Sveťo. Andrejovi zažiaria oči.

 • black
Stylklasika
Datum publikace21. 4. 2023
Počet zobrazení723×
Hodnocení4.75
Počet komentářů8

“Edo, poď dnu, moji rodičia sa chcú s tebou rozprávať,” povedal Ondrej. “Počkať, Ondro, predsa ty si bol… už nie Erik…,” nerozumel tomu Paľo. “Erik chce každého,” trpko sa pousmial Edo. “Ale okrem seba nemiluje nikoho,” skonštatoval Ondrej. “Tvoj foter je s tým ok?” ostal prekvapený Peter.

 • Bamira
Stylromantika
Datum publikace17. 4. 2023
Počet zobrazení1787×
Hodnocení4.12
Počet komentářů2

Jen co za sebou zavřel, kluci spustili milion otázek a projevy úžasu, nejvíce se nadchli nad jacuzzi. „To nemají ani ministři,“ uchechtl jsem se. „Jak jsi to udělal?“ „Pusou. To jen vy se domlouváte jinými orgány,“ chechtal jsem se z plna hrdla. „Ty jsi korunovaný magor,“ křenili se kluci. „Jsem zvědav, jak umíte projevovat vděk,“ culil jsem se. Vrhli se na mne všichni a líbali mne a lechtali, hajzlíci.