Ostrovní ekonomika je postavena na třech základních pilířích. Historicky nejstarším pilířem místní ekonomiky, bez kterého by Ostrov tak, jak ho dnes známe, nemohl vzniknout, je finančnictví a mezinárodní obchod a následná redistribuce vzniklého bohatství. Dalšími dvěma úzce propojenými pilíři jsou turistika a export všeho byť jen vzdáleně se týkajícího se sexu. Nakonec se zmíníme o tom, jak funguje vnitřní ekonomika Ostrova - zemědělství, průmysl, služby - a jakou roli v ní hrají Ostrované z pohledu práce i spotřeby v kontextu zavedené hierarchie.

Finančnictví

Ještě před tím, než byl Ostrov znám pro své jedinečné obyvatele, jako velice oblíbená turistická destinace u vybraných klientů a pro svůj neodolatelný vývozní artikl, oblíbily si ho jako fyzické i virtuální sídlo velké nadnárodní korporace, především banky a pojišťovny, pro jeho více než vstřícnou daňovou politiku a shovívavost k nejrůznějším účetním únikům. V dnešní době jsou sice pravidla již přísnější, ale skvěle vybudovaná infrastruktura a velká koncentrace užitečných kontaktů na mezinárodní části Ostrova nenutí tyto instituce poohlížet se po riskantnějším, byť možná výhodnějším místu.

Právě investice jinak virtuálních peněz do reálné infrastruktury Ostrova byla a je pro obě strany nesmírně výhodná, a tak je Ostrov každým rokem obohacován o moderní budovy, dopravní projekty nebo sluneční elektrárny. Co je podstatné a co odlišuje Ostrov od rozvojových zemí, je kompletní redistribuce vygenerovaného bohatství obyvatelstvu, ať už v podobě bezproblémových dodávek potravin, oblečení a elektroniky, nebo stavbou kulturních, sportovních a relaxačních areálů. Neděje se tedy to, že by úzká horní vrstva obyvatelstva měla v rukou vše a zbytek populace žil v chudobě, ale všichni bez výjimky na tomto úspěchu velice podobným dílem participují. Rozdíl v životní úrovní mezi prvním a desátým stupněm je tedy naprosto zanedbatelný oproti rozdílům mezi vládnoucí třídou a zbylým obyvatelstvem v libovolné zemi nejen třetího světa.

Turistika

Dávno před vznikem dnešního Ostrova bylo toto místo hojně navštěvováno turisty pro své stabilní klima, rozsáhlé písčité pláže a nádhernou přírodu. Po zavedení nových zákonů a ustálení imigrace těch, kterým toto uspořádání vyhovovalo a kteří se tu chtěli usadit, bylo třeba využít potenciálu Ostrova jako jedinečného místa a zároveň poptávky těch, kteří se sem nechtěli natrvalo přestěhovat, ale přesto chtěli alespoň jednou za čas strávit nějakou dobu na tomto jedinečném místě.

Aby nebyli místní občané znevýhodněni oproti těm, kteří si jen na chvíli přijeli užít, čímž by se narušila základní idea celé společnosti, byla vytvořena přísná pravidla pro přijíždějící turisty. Především je pobyt na Ostrově včetně povolení sexu s obyvateli zpoplatněn podle odhadnuté pozice turisty v hierarchii, požadovaných privilegií, ale i podle sociálního postavení. Pro dobře vypadajícího turistu bez nadstandardních požadavků ze střední třídy je tedy cena jen o něco vyšší než obdobné dovolené v zámoří, kdežto starý vilný miliardář se záluskem na nejhezčí klučíky by si místo dvoutýdenního pobytu tady mohl koupit novou jachtu.

Turisté si také musí zaplatit vše, co na Ostrově spotřebovávají a využívají, případně si mohou zakoupit nejrůznější předplacené balíčky. Mohou bydlet v jim určených hotelích či si pronajmout podobný byt, v jakých bydlí místní obyvatelé. Ačkoliv existují místa turistům zapovězená, mohou se po Ostrově bez problémů pohybovat, s kýmkoliv se bavit a především vyspat, pokud na to mají nárok či nejsou odmítnuti, což se zřídkakdy stává. Jedinou zásadní výjimkou je nutnost dodržování pravidel bezpečného sexu, protože nemohou být tak důkladně vyšetřeni na pohlavní choroby jako Ostrované. Kromě toho se celou dobu svého pobytu na Ostrově mohou vžít do role těch, co tu žijí dlouhodobě.

V poslední době se zájem o pobyt na Ostrově především díky exportovaným výrobkům natolik zvýšil, že ačkoliv je turistická sezóna prakticky po celý rok, musí se počty turistů regulovat. Přestože se vláda snaží, aby tento převis poptávky zbytečně nezvyšoval cenu pro méně movité, například zkracováním maximální doby jednoho pobytu nebo zavedením minimálních odstupů mezi dvěma návštěvami, řešení tohoto problému je stále otevřené. Hlasy volající po větší otevřenosti Ostrova jsou zatím ve výrazné menšině, uvažuje se však o kontrolované imigraci těch, kdo by zde chtěli zůstat déle než pár týdnů, ale zase ne dlouhodobě, tedy například na rok či dva.

Export erotických výrobků a služeb

Již v rané fázi osidlování Ostrova začali někteří z obyvatel amatérsky natáčet nejen ostrovní přírodu, ale také ostatní ostrovní obyvatele při nejrůznějších činnostech včetně těch sexuálních a výsledky své práce posílali zpět do svých domovin, buď aby nalákali své bývalé spoluobčany k cestě na Ostrov, nebo aby vydělali nějaké peníze. Po čase se tato činnost zprofesionalizovala a převzal ji do svých rukou stát, aby měli ze získaných prostředků prospěch všichni. Ti, co natáčeli, i ti, co byli natáčeni, pak byli zvýhodňováni usnadňováním postupu v hierarchii.

Dnes se při natáčení i focení především dbá na naprostou přirozenost aktérů. Instalují se skryté kamery na různá místa venku i vevnitř, takže o nich natáčení vůbec nemusí vědět. Profesionální střihači pak vybírají ty nejlepší záběry a komponují je do filmů, často se ale záběry jen vyčistí a distribuují v původní podobě pro lepší zdání reality. Existují dokonce místa, z kterých jde online vysílání do celého světa. Vše je ale přísně regulováno tak, aby výsledným efektem bylo co nejvíce získaných peněz přímo z prodeje a nalákání co nejvíce potencionálních turistů. Z toho vyplývá, že i držení jakýchkoliv audio či video snímačů je povoleno jen k oficiálně schváleným účelům. Kvůli tomuto omezení proto na těchto stránkách neuvidíte jedinou fotku nebo video z Ostrova kromě oficiálně povolených. Představit Ostrov pomocí erotických povídek ovšem můžeme.

Kromě pornoobsahu se exportuje také různě použité spodní prádlo kluků vyšších stupňů. Dost často to tedy funguje tak, že každý týden donesete všechno své použité oblečení na sběrné místo, kde za něj dostanete body navíc podle "způsobu" použití a ihned si vyzvednete nové. Devítky a desítky bývají také často zvěčňovány na nejrůznější výrobky od hrnků a triček až po malířská plátna, podle některých byly dokonce vytesány sochy, jiní mají vlastní řady módního oblečení nebo erotických pomůcek. Třešničkou na dortu jsou pak individualizované online služby na dálku od těch nejhezčích kluků pro ty nejbohatší zájemce z celého světa. Na své si přijdou i turisté, kteří si mohou na památku odvést profesionálně sestříhané nahrávky ze svých ostrovních zážitků.

Vnitřní ekonomika

Díky popsaným pilířům má Ostrov dostatek prostředků na import všech surovin a výrobků podstatných pro jeho běžný provoz. I přesto zde ale funguje vnitřní ekonomika minimálně kvůli tomu, že tu neexistuje žádná podřadná skupina obyvatelstva, která by zajišťovala služby a distribuci importovaného zboží jako v jiných bohatých státech.

Protože jsou skoro všechny potraviny importovány z nejrůznějších koutů světa, plní tu zemědělství především funkci krajinotvornou a relaxační. Není nad to někdy vypadnout z města na venkov a rozdat si to s nějakým "sedlákem" na seně. Jelikož je moře kolem Ostrova bohaté na různé druhy ryb, kvete tu i rybolov. Ryby sice smrdí, ale kluci v námořnických uniformách jsou prostě k sežrání. Meze se nekladou ani pěstování mrkví nebo bylinek na zahrádkách. Samostatnou kapitolou je oficiální pěstování některých druhů lehkých drog využívaných při některých akcích. Jejich užívání je ovšem velice přísně regulováno stejně jako kouření tabáku.

Vzhledem k tomu, že jakýkoliv větší průmyslová výroba znečišťuje životní prostředí a veškeré výrobky je možno importovat, je průmysl omezen pouze na základní zpracování zemědělských produktů tradičním způsobem. Dále je třeba řešit dvě podstatná odvětví průmyslu - energetiku a stavebnictví. Právě díky neexistenci těžkého průmyslu je možné výrobu elektřiny řešit pomocí mixu obnovitelných zdrojů - využívá se síla větru a vody, dopadající paprsky slunce a v omezené míře spalování biomasy. Problematické je budování a udržování infrastruktury, výstavba bytů a administrativních budov. Většina byla vybudována při vzniku dnešní formy Ostrova, kdy ještě nebyl tolik uzavřen okolnímu světu, základní údržbu zvládnou samotní obyvatelé Ostrova, ovšem pokud je potřeba nová výstavba větších rozměrů, zvou se na Ostrov pečlivě vybírané a prověřované zahraniční firmy s experty a dělníky, pro které platí přísná omezení pohybu a aktivit na Ostrově.

Jediná oblast, kterou si musí obyvatelé zajistit sami, jsou služby. Důležitá je doprava zboží i lidí v drtivé většině fungující na elektřinu. O zdraví lidí se starají praktičtí lékaři i specialisté v nemocnicích. Pro nejvážnější případy je tu poliklinika na mezinárodním ostrově, kde pracují zahraniční specialisté pro Ostrovany i movitou klientelu z celého světa. Na pořádek dohlížejí policisté, kteří jsou ovšem především spíše lákadlem pro všechny milující uniformy. Obdobně je na tom i nepočetná armáda využívaná také pro zvládání případných rozmarů přírody. Dále je tu rozsáhlý byrokratický aparát kontrolující a upravující nastavené zákony a pravidla. Nesmíme zapomenout ani na odvětví zábavy, kultury, péči o tělo i duši atd.

Jelikož se na Ostrově nachází univerzita s fakultami v různých městech, existuje tu i výzkumná činnost. Ta je zaměřená na čistě abstraktní obory (filozofie, matematika atd.) i na ty konkrétní (psychologie, sociologie, demografie atd.). Obojí je soustředěno především na zvyšování kvality života na Ostrově.

Práce a spotřeba v kontextu hierarchie

Povinnost pracovat mají na Ostrově všichni stupně nejvýše 5 druhé a třetí kategorie, obvykle ale pracují na význačných pozicích i muži vyšších stupňů. Pro všechny kluky v první kategorii je povinný určitý druh vzdělávání se - ať už na univerzitě, v kultuře nebo sportu. Nicméně pracovní doba je velmi krátká (kolem 20 hodin týdně) a značně flexibilní. Můžete tedy půl roku pracovat na plno a druhý půl rok si jen užívat. Také je možné zkoušet různá povolání, ale pokud děláte něco, co opravdu neumíte, brzy vám bude doporučeno, abyste dělali něco jiného. Má to samozřejmě svoje omezení kvůli udržení chodu ekonomiky a platí, že čím nižší stupeň, tím více omezení. Ale také platí, že v nižších stupních se lze snadno pohybovat vzhůru, pokud dobře plníte pracovní povinnosti, což je více než dobrá motivace.

Jelikož povolání vykonávaná Ostrovany jsou vcelku podobně náročná (případně je to kompenzováno menším počtem odpracovaných hodin), řídí se možnosti jejich spotřeby pouze pozicí v hierarchii, přičemž rozdíly v nižších stupních jsou velice nízké, znatelná privilegia mají až příslušníci vyšších stupňů. Všichni Ostrované mají neomezený přístup k drtivé většině druhů potravin a nealkoholických nápojů (výjimku tvoří takové speciality jako kaviár apod.), což ovšem neznamená, že se mohou přecpávat a tloustnout. Důraz je kladen na zdravé a kvalitní potraviny. Možnosti získání oblečení či spotřebičů a dostupnosti bydlení či zábavy jsou ovlivněny pozicí v hierarchii, ovšem platí, že dostatečný základ pro rozumnou životní úroveň je přístupný všem. Obecně jsou pravidla zavedena hlavně kvůli vzácnosti některých věcí a zamezení zbytečnému plýtvání. Opravdu není nutné mít každý den nové hadry a každý týden nový mobil.

Z toho tedy vyplývá, že peníze na Ostrově neexistují, jelikož nejsou potřeba. Tam, kde jsou zavedené kvóty, poslouží informace o pozici v hierarchii a množství již spotřebovaného uvedené na čipu. Jelikož jsou limity nastavené vysoko a v odůvodněných případech je možné je překračovat, prakticky tu neexistuje (až na pár kleptomanů) žádná drobná kriminalita.