V této sekci najdete témata, která se do jiných sekcí nevešla, ale která jsou pro pochopení Ostrova důležitá. Pro ty, kterým se koncept Ostrova líbí a přemýšlí o tom, že by se na Ostrov podívali nebo na něm i žili, rozebereme všechny možnosti jak toho docílit. Těm, kterým se naopak tento koncept vůbec nelíbí, nabízíme pokus o zdůvodnění přínosu takového místa.

Jak se na Ostrov dostat

Odpověď na tuto otázku se samozřejmě liší podle vašeho věku, inteligence, krásy, bohatství a životní situace. Nejjednodušším, ale také nejdražším způsobem jak se dostat na Ostrov, je přiletět na něj jako turista. S výše uvedenými vlastnostmi se to má tak, že čím starší, hloupější a nepřitažlivější jste, tím bohatší musíte být, abyste si mohli pobyt na Ostrově dovolit. Další peníze si připravte, pokud chcete mít nějaká speciální privilegia neodpovídající přiřazenému stupni. Pokud vás předběžně zajímá, kolik by vás to mohlo stát, vyzkoušejte poměrně zdařilou aplikaci na oficiálních stránkách Ostrova nebo zajděte do některé z certifikovaných cestovních kanceláří.

Pokud jste ovšem ještě mladí studenti, kterým těžko rodiče zaplatí pobyt zrovna na takovém místě a brigádou si na to nejspíš také nevydělají, jelikož na dopravu se nevztahují uvedené slevy, je tady několik možností. Pokud jste dostatečně inteligentní a dobří studenti, můžete zkusit získat stipendium na jedné ze zdejších univerzit nabízejících rozličné humanitní, přírodovědné i technické obory. Dostat ho není úplně jednoduché, protože zájem z celého světa je veliký a kapacita není nafukovací. Hodnotí se nejenom schopnosti a dosavadní výsledky, ale také propracovat představy o budoucím studiu a jeho přínosu nejen pro Ostrov. Je také velký rozdíl mezi přihláškou na univerzitu sídlící přímo na hlavním ostrově nebo na tom mezinárodním. Na univerzitě na hlavním ostrově platí stejné podmínky jako pro jeho obyvatele a stejně tak jsou zvažována i jiná kritéria než jen předpoklad úspěchu při studiu. Univerzita na mezinárodním ostrově je naopak hodně podobná jiným světovým univerzitám a na ostatní kritéria se (tolik) nedbá. Je samozřejmě možné se během studia rozhodnout přejít z jednoho typu na druhý, pokud jsou pro to splněné všechny podmínky. Bezpečně lze také poznat hlavní ostrov při krátkodobých výjezdech z mezinárodního ostrova.

Pokud inteligence a další schopnosti na stipendium nestačí, ovšem otáčejí se po vás doma holky i kluci, je možné zkusit štěstí v některém výběrovém řízení, která se čas od času konají na ambasádách Ostrova. Víceméně se to má tak, že pokud vás komise na ambasádě předběžně ohodnotí alespoň na stupeň šest a splníte další formální podmínky, bude vám vstup na Ostrov povolen. Pak už jen záleží na vaší konkrétní situaci, zda si budete muset dopravu zaplatit sami nebo zda vám cestu (alespoň z části) zafinancuje ambasáda. Občas prosakují fámy, že aby se někdo dostal na Ostrov, musí z něho být pomalu pornohvězda. To je ale velký omyl, neboť hraní v pornu je pro uchazeče spíše přítěží. Takoví kluci jsou dost často už okoukaní a někdy i zkažení působením v pornoprůmyslu a sex s klukem je pro ně spíš práce než nějaké naplnění života.

Pokud nejste ani dostatečně inteligentní, ani dostatečně krásní, není třeba ještě zoufat, neboť se můžete na Ostrov dostat jako pracovníci v nejrůznějších oborech. Jelikož je Ostrov značně izolovaný od okolního světa, musí být v některých oblastech soběstačný, a tak potřebuje elektrikáře, automechaniky, pěstitele, kuchaře, kadeřníky a další podobné praktické profese nutné pro chod společnosti. I tady platí, že netřeba mnoha zkušeností, ale oceňuje se píle, profesionalita a snaha se v daném oboru stále učit nové věci. Na oficiálních stránkách Ostrova se každý den vyhlašují výběrová řízení na konkrétní specializované pozice nebo hromadná nabírání do nedostatkových profesí. Často se také stává, že na některé větší akce především kolem budování infrastruktury obyvatelé Ostrova nestačí, a tak se najímají především nadnárodní firmy, které si na Ostrov přivezou své zaměstnance. Ti ovšem přijdou do styku s obyvateli Ostrova jen minimálně a platí pro ně speciální pravidla, může to být ale dobrá příležitost poznat Ostrov alespoň geograficky. Nezřídka se stává, že někteří zaměstnanci po dokončení prací na Ostrově zůstávají.

Pokud jste se dostali ve své zemi do špatné životní situace kvůli své orientaci, může to být pro vás za jistých okolností také vstupenka na Ostrov. Zde je ovšem nutné připomenout, že jelikož jsou pravidla nastavena celosvětově obdobně, nemůže se dost dobře situace evropského kluka z vlastního rozhodnutí utíkajícího od rodičů na Ostrov srovnávat se situací kluků v Africe či arabském světě, kterým jde kvůli jejich orientaci o život. V evropských zemích je pak takováto situace spíše jedním z mnoha faktorů než rozhodujícím elementem.

S vzrůstajícím věkem klesá pravděpodobnost se těmito způsoby na Ostrov dostat, ačkoliv se najde spousta výjimek například při úzké profesní specializaci potřebné na Ostrově nebo při prokázání velkého přínosu Ostrovu či třeba právům sexuálních menšin doma i ve světě. Prozaickým důvodem této věkové diskriminace je, že zatímco počet starších mužů přibývá s přirozeným stárnutím populace, mladí se na Ostrov dostanou jedině imigrací. Dalším důvodem je také to, že mladý člověk se snadněji přizpůsobí dosti odlišnému způsobu života než někdo starší.

Přínosy Ostrova

Ačkoliv to při prvním pohledu nevypadá, Ostrov není pouze místem, kde si kluci mohou užívat s kluky nevázaného sexu za vydatné podpory státu, který na tomto právu a zároveň povinnosti buduje svoji identitu. Podařilo se zde vytvořit funkční státní útvar, kde vedle sebe v míru žijí (byť jen specificky sexuálně zaměření) kluci a muži všech národností, ras a náboženství. Navíc jim všem nabízí velmi slušnou životní úroveň a snaží se udržovat v rámci možností dobré vztahy se všemi ostatnímu státy. Nikde jinde na světě není tak dobře vidět, že rozdíly mezi národy, rasami i náboženstvími se dají překlenout a že spoluprací lze dosáhnout velmi kvalitního života.

Mezinárodní kritika Ostrova přichází především z církevních institucí některých velkých světových náboženství dělajících si monopol na pojmy etiky a morálky, na sexuální život všech lidí a smysl jejich života. Reakcí na tuto kritiku je ucelený názor, že by v dnešní době měl mít každý právo na své pojetí sexuality i smyslu života, pokud tím neomezuje ostatní. Na druhou stranu ovšem Ostrov respektuje právo každého na svou víru a snaží se všem maximálně vyjít vstříc, pokud tím (opět) neomezují ostatní. Další kritikou je vytrhávání lidí z jejich přirozených vazeb, od jejich rodin a přátel. K tomu lze dodat jen to, že k pobytu a životu na Ostrově není nikdo nucen a je možné se kdykoliv vrátit zpět, pokud je kam. Nakonec z těchto řad zaznívá kritika neexistence lásky a stabilního partnera. Ve většině vyspělých zemí se lidé dostávají do stabilních svazků až po 25. roce života a na Ostrově tomu není jinak. Ostrovní systém od tohoto věku začíná jedince podporovat v nalezení a udržení stabilního partnerství a plné rozvinutí lásky mezi dvěma i více lidmi.

Přestože je Ostrov sám o sobě je celkem izolované místo, jeho zahraniční politika je velice aktivní. Kromě ekonomických dohod o importu a exportu se zaměřuje na podporu vzdělanosti a lidských práv všude po světě. Podporuje nadané studenty z celého světa nejen možností studia na univerzitách na Ostrově, ale buduje i lokální střední i vysoké školství přímo na území především chudších států. Významně také podporuje řadu lidskoprávních aktivit zaměřených na sexuální menšiny a také (možná překvapivě) na ženská práva. Tím je bohužel trnem v oku některým autoritářským státům, odkud také nejčastěji pocházejí imigranti žádající o azyl. S některými z těchto zemí se dokonce podařilo dohodnout, že místo věznění nebo dokonce poprav takových kluků s dojde k jejich vyhoštění na náklady Ostrova. Bohužel ne vždy tyto dohody fungují spolehlivě (zvlášť v případech s podezřením na páchání jiných "trestných" činů), a tak se rozhodně nedoporučuje pokoušet se dostat do malérů jen kvůli imigraci na Ostrov. Ostrov tedy nepřináší výhody jen pro své obyvatele, ale také pro lidi z celého světa.